ŚWIAT ILUZJI

Dla ziemi obywatela
Każdy kontynent ma przyjaciela!
Adres ma stały choć niezamieszkały
Resztę z bagażem przemieszcza
Do celu na dziś
To światło tam wysoko
Ten punkt tam daleko
To coś nad lub przed
Z rutyną konwojażera
Kolejna niedziela gdzieś…..
Skąd więc znużenie improwizacją
I nowych kulis, zagadką?
….sugestia ukryta pod maską.

Maria Kostrzewa
Bloomingdale – 2006

Pozostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.